Müügitingimused

Tellimistingimused

NutriMedical OÜ / www.enervit.ee

Üldised

Üldised tellimistingimused kehtivad Enervit Estonia (edaspidi nimetatud Enervit.ee) internetikodulehel www.enervit.ee asuva tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud e-pood) sporditoidu ja tarvikute tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele Üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Enervit.ee vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, e-poe hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.Toodete tellimise kord

1.1. Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Enervit.ee internetikeskkonna kasutajaks.

1.2. Registreerimise puhul Enervit.ee saadab Tellijale tema poolt määratud e-posti aadressile kirja juhistega kasutajakonto aktiveerimiseks.

1.3. Peale kasutajakonto aktiveerimist saab tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda Enervit.ee internetikeskkonda ning esitada tellimusi.

1.4. Tellija valib soovitud tooted, määrab iga toote kohta nõutud parameetrid kui on, tasumise ning kohaletoimetamise viisi ning kinnitab tellimuse.

1.5. Tellitud toodete hinnale lisandub kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.6. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda maksekorraldusega.

1.7. Tellimus jõustub peale tellitud toodete eest tasutud summa laekumist NutriMedical OÜ pangakontole. Tellimuse jõustumisest teavitab Enervit.ee tellijat e-posti vahendusel.

1.8. Tellitud tooted toimetab Enervit.ee Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas pakiautomaadi kaudu või kliendil on võimalik tulla kaubale järgi ise Tallinna poodi. Täpsemalt toimetamisest saate lugeda siit: “Transport”.

2. Tellija õigused

2.1. Tellijal on õigus tellida tooted e-poes Enervit.ee poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega.

2.2. Tellijale saadetav kaup peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Enervit.ee poolt fikseeritud tingimustele.

2.3. Tellijal on õigus esitada toodete tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone Enervit.ee aadressil Türi tänav 3, 11313, Tallinn või e-posti aadressi info@enervit.ee 30 päeva jooksul saadetise kätte saamisest.

2.4. Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni saadetise kätte saamisele järgneva 14 päeva jooksul. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija esitama kirjalikult või e-posti teel avalduse Enervit.ee aadressil Türi tänav 3, 11313, Tallinn või e-posti aadressi info@enervit.ee.

Tellimuse tühistamiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja valdaja kuhu raha kanda. Sularaha tagasimakseid enervit.ee ei teosta. Juhul kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Enervit.ee tagastab Tellijale tagastatud toodete eest tasutud summa v.a saatmise kulud hiljemalt 30 päeva jooksul taganemisteate ja toodete saamisest. Tagastamiskulud tasub Tellija. Tagastamisele kuuluv kaup peab olema originaalpakendis, siltidega ja kasutamata. Toodete vahetuse võimalusel transpordikulud maksab Tellija.

3. Tellija kohustused

3.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed – ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr., krt. nr., postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon Eestis ning e-posti aadress. Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Välismaale tellimise soovi korral palume võtta ühendust klienditeenindusega.

3.2. Juhul, kui Tellija ja saadetise saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 3.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

3.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 3.1. fikseeritule, ei garanteeri Enervit.ee tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Enervit.ee Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid. Vigaselt ja mitte selgelt märgitud sihtkoha aadressi mitte leidmisel vastutab kauba hilinemise eest Tellija.

3.4. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus antud tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4. Enervit.ee õigused

4.1. Juhul, kui Tellija ei täida antud tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Enervit.ee tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast saadetise saatmist.

5. Enervit.ee kohustused

5.1. Enervit.ee kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse tellimuse.

5.2. Enervit.ee kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

5.3. Enervit.ee kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

5.4. Veebipõhise tarbijavaidluste lahendamise määrus (EL) nr 524/2013

5.5. Vaidlused, mis puudutavad lepingulisi kohustusi ning mis tulenevad müügist internetis või tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud teenuste hankelepingutest, võib tuua ELi Veebipõhise vaidluste lahendamise platvormile (“ODR Platvorm”). ODR platvorm on saadaval: http://ec.europa.eu/consumers/odr/